Forside

Om projektet

Yderlige information om projektet.

Baggrund

Konkurrenceevnen i danske fremstillingsvirksomheder er under pres. Produktiviteten udebliver, og stadigt færre er beskæftiget i fremstillingssektoren, hvilket bl.a. skyldes outsourcing til lande, hvor lønniveauet ligger langt under det danske.

I kølvandet på den udvikling er spørgsmålet, om fremstillingssektoren kan blive ved med at skrumpe, uden at det skaber problemer for dansk økonomi. Og hvad kan man gøre for at undgå, at flere fremstillingsvirksomheder forlader Danmark.

Når danske virksomheder ikke kan konkurrere på løn, er en af mulighederne, at der satses på kreativitet, forskning og udvikling, og at produktionen i stedet overlades til de lande, der gør det billigere end os.
Problemet med denne strategi er, at det kan være nødvendigt med en fremstillingssektor af en vis størrelse for, at vi kan være kreative, forske og udvikle på et højt niveau. Det er udfordringer som disse, projektet stiller skarpt på.

AIM en mulig løsning på vækstproblemet

Projektet skal afklare, hvor stort et potentiale der er i, at virksomheder automatiserer yderligere og bliver mere avancerede. Det sker ved at udvikle et interaktivt benchmarkingværktøj, som skal give virksomheder svar på, hvad de får ud af at satse på avanceret fremstillingsteknologi – med fokus på faktorer som indtjening, vækst, produktivitet, fleksibilitet mv.

Værktøjet – kaldet ”avanceret automations investerings model” (AIM) – skal i første omgang udvikles i dialog med 50 fremstillingsvirksomheder, men ambitionen er, at 500 virksomheder skal bidrage med data til værktøjet.
Flere undersøgelser viser, at der er stor forskel på niveauet af vækst i danske virksomheder. Nogle klarer sig virkelig godt, mens andre er knap så effektive. Og det er de erfaringer, som skal samles, så de mindre effektive virksomheder kan lære af de mest effektive på området.

Ud over potentialet for vækst skal projektet også analysere, hvad der kræves af ændringer på andre fronter for at få det optimale ud af en avanceret automation. Det gælder fx ændringer i virksomhedernes organisation, det ledelsesmæssige og i medarbejdernes uddannelse.

Er det noget for din virksomhed?

Virksomheder, der deltager i projektet, kan anvende det interaktive værktøj til at vurdere værdien af automatisering og som redskab til at få øje på de tiltag, der kan ruste virksomheden bedst til opgaven.
Hvis din virksomhed er interesseret i at indgå i udviklingen af værktøjet og dermed løbende få adgang til resultater, er I velkomne til at rette en uforpligtende henvendelse for at høre nærmere.

Bagom projektet

Industriens Fond, Aalborg Universitet, Copenhagen Business School, Syddansk Universitet, Eltronic og Teknologisk Institut er gået sammen om at udvikle benchmarkingværktøjet.