Forside

AIM-projektet: Automatisering i industien

CEBR fremlægger nu den første rapport i AIM-projektet. Rapporten viser, at der er gode muligheder for yderligere automation i en stor del af de danske fremstillingsvirksomheder. For i dag er gennemsnitligt kun omkring 30 % af virksomhedernes produktionsprocesser automatiserede. Navnlig procesområderne inspektion og eksekvering har et stort automatiseringspotentiale.

Det er det, CEBR undersøger i den første af en række rapporter i AIM-projektet, som er baseret på data fra en spørgeskemaundersøgelse blandt danske fremstillingsvirksomheder. Resultaterne i denne rapport bygger på 471 udfyldte spørgeskemaer.

Af denne stikprøve fremgår det, at der er stor variation i automatiseringen blandt virksomhederne - både med hensyn til mekanisering af produktionsprocesser og med hensyn til brug af IT (digitalisering) i produktionen. dansk industriproduktion i dag beskæftiger under 15 % af arbejdsstyrken, så har den stor betydning for samfundsøkonomien. For eksempel tegner dansk industri sig for 2/3 af landets eksport. Det er derfor vigtigt, at danske fremstillingsvirksomheder forbliver konkurrencedygtige. Og her er virksomhedernes lønomkostninger et af de vigtigste aspekter.

Lønomkostningerne for især ufaglærte er stadigvæk den hyppigste grund til, at virksomheder flytter produktion til udlandet. Da automatisering er en direkte vej til at reducere manuelt arbejde i produktionsprocessen - og dermed lønomkostningerne - er det interessant at se på mulighederne for yderligere automatisering.

Gennemsnitligt er 27 % af produktionsprocesserne mekaniseret. Der er dog store forskelle mellem brancherne. I den manuelle ende af spektret ligger transportmiddelbranchen, hvor hele 20 % af virksomhederne kun har manuelle fremstillingsprocesser. I den anden ende af spektret findes føde- og drikkevarebranchen, hvor 8 % af virksomhederne er fuldt mekaniserede.

AIM-projektet

  • Støttet af Industriens Fond
  • Samarbejde mellem Teknologisk Institut, virksomheden Eltronic, Syddansk Universitet, Aalborg Universitet og Copenhagen Business School
  • Data fra over 500 danske industrivirksomheder
  • Analyse af produktivitets-potentialet i dansk industri
  • Målet er bl.a. et benchmarking værktøj, som virksomhederne kan bruge til deres eget produktivitetsarbejde

En tilsvarende analyse af IT-anvendelsen i produktionen viser, at 31 % af fremstillingsprocesserne er digitaliserede. Det er først og fremmest på området eksekvering, dvs. processtyring, at der kan være grundlag for yderligere automatisering.

Med en samlet automatiseringsgrad på omkring 30 % synes der således at være et stort potentiale for yderligere automatisering af produktionsprocesserne i dansk industri.